خدمات اتوماسیون صنعتی

شرکت پایکار بنیان صنعت

خدمات اتوماسیون صنعتی

PBS-Services-1

طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی با سیستمهای PLC و DCS

PBS-Services-6

ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه سامانه های Motion همانند Frequency Inverter و Servo System

PBS-Services-5

ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه RFID و سامانه های کنترل کیفیت محصولات (Vision System)

PBS-Services-4

ارائه مشاوره برای انتخاب سامانه بهینه جهت کنترل فرایند، اتوماسیون صنعتی و شبکه های صنعتی

PBS-Services-3

طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و برق، تابلو فشار ضعیف، تابلو بانک خازنی و تابلو توزیع

PBS-Services-2

برگزاری دوره های آموزش اتوماسیون صنعتی در مرکز آموزش شرکت و همچنین اجرای سمینار اتوماسیون صنعتی و کلاسهای آموزش اتوماسیون صنعتی در مراکز آموزش شرکت ها و کارخانجات

پیمایش به بالا