صنایع خودروسازی

شرکت پایکار بنیان صنعت

پروژه های اتوماسیون صنعتی در صنایع خودروسازی

در این پروژه خط تولید خودرو پراید به صورت اتوماتیک درآمده است.

شرکت طرف قرارداد : پارس خودرو

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه اتوماسیون کامل خط تولید خودروی پراید بوده است که شرکت پایکار بنیان صنعت وظیفه طراحی‚ ساخت‚ برنامه نویسی PLC و راه اندازی ۱۲سلول تابلوی کنترل را عهده دار بوده است. این پروژه از چهار بخش مجزا : Transfer Line‚ Trim Line‚ Engine Line ‚ Axle Line تشکیل شده‌است که برای هر قسمت تابلوی کنترل جداگانه ای در نظر گرفته شده ‌است. کلیه تجهیزات استفاده شده در این پروژه از جمله PLC ها‚ نمایشگرها (HMI)‚ اینورترها‚ رله ها‚ سنسورها و . . . از محصولا‌ت شرکت Omron می‌باشند. در بخش Transfer Line بدنه رنگ شده از سالن رنگ تحویل گرفته شده و توسط Lift به سالن مونتاژ (Trim Line) منتقل می‌گردد. در Trim Line بعد از مونتاژ قسمتهای مختلف‚خودرو به Engine Line و Axle Line می‌رسد. در قسمت Engine موتور و محور جلوی خودرو و در قسمت Axle محور عقب خودرو جایگذاری می شود. بعد از جایگذاری موتور‚ محورها‌‚ کنترل کیفیت و همچنین انجام تست های لا‌زم‚ خودروی کامل شده از سالن خارج می‌گردد.

شرکت طرف قرارداد : شرکت شتابکار

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

بخشی از تولیدات شرکت شتابکار پلوس‌های پژو می‌باشد که دستگاه‌های OP۵۰‚OP۴۰ وظیفه تزریق گریس به میزان مطلوب را دارا می‌باشند. میزان گریس تزریق شده از طریقHMI مدل (NT۱۱S) قابل تغییر است. دستگاه OP۴۰ یک مرحله تزریق و OP۵۰ دو مرحله تزریق را انجام می‌دهد. نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که قابلیت برنامه ریزی جهت انواع مختلف پلوس حداکثر تا ۵۰ نوع مختلف را دارا می‌باشد.

در این پروژه روند انتقال بدنه اتومبیل به سالن رنگ بصورت اتوماتیک درآمده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت مهندسی توسعه سایپا(سیکو)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

ین پروژه جهت انتقال بدنه ریو از سالن بدنه به سالن رنگ می باشد . در این سیستم، پس از اینکه بدنه از خط EMS تحویل گرفته شد، بر روی SKID قرار داده شده و توسط کانوایرهای سطح فوقانی سیستم به سمت سالن رنگ روانه می گردد . در قسمتی از مسیر بدنه ابتدا توسط یک لیفت ستونی به یک طبقه بالاتر منتقل شده و پس از طی مسیری، توسط یک لیفت ستونی دیگر به سطح اولیه برگردانده می شود و در نهایت در انتهای مسیر به خط سالن رنگ تحویل داده میشود و سپس SKID خالی توسط کانوایرهایی که در یک سطح پایین تر قرار دادند به ابتدای این خط برگردانده می شوند . از دو عدد تابلوی کنترل کاملاً مجزا که هر یک شامل یک PLC مدل CS۱ و اینورترهای سری V۷ از شرکت امرن می باشند، جهت کنترل خط تولید استفاده شده است . همچنین کلیه اطلاعات مربوط به فیلد نظیر سیگنالهای سنسورها توسط شبکه Profibus-DP جمع آوری می گردند . جهت ، مانیتورینگ این مجموعه از ۸ عدد HMI سری NS از شرکت امرن بااستفاده از شبکه Host Link استفاده شده که دو عدد از آنها بر روی تابلوهای اصلی و ۶ عدد دیگر بر روی اپراتور باکس ها جهت کنترل دستی و اتوماتیک سیستم قرارداده شده اند. PLC تابلوی های کنترل از طریق شبکه “Controller Link” برای تبادل اطلاعات و همچنین سامانه SCADAبه یکدیگر متصل می باشند.

در این پروژه خط تولید جعبه فرمان خودرو کنترل می شود.

شرکت طرف قرارداد : شرکت صنعت پردازان

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در این پروژه ماشین‌های تست خط جعبه فرمان به نامهای X-Reader‚y-Reader و تست نشتی (Leakage Test) وتست اصطکاک (Firction Test) کنترل شده است. دقت موجود در X-Reader و y-Reader برابر یک میلی متر می‌‌باشد. دقت سیستم تست نشتی۱۰ پاسکال و دقت تست اصطکاک یک نیوتن می‌باشد. در این پروژه PLC های مدل CPM۲A و کارت آنالوگ با دقت ۱:۶۰۰۰ و نمایشگر های مدل NT۶۳۱C استفاده شده است.

اتوماسیون فرآیند جازدن شفت به لاله پلوس

شرکت طرف قرارداد : شرکت شتابکار

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

به دلیل حساسیت پلوس برای جازدن شفت در داخل لا‌له پلوس‚ دستگاه پرس OP۳۰۰ ساخته شده است. این دستگاه امکان وارد نمودن پارامترهای مختلف را‚ جهت مونتاژ انواع پلوس دارا می‌باشد. به این صورت که با عوض شدن لا‌له و پلوس‚ با تغییر پارامترها میتوان پلوس جدید را مونتاژ کرد. علا‌وه بر این دستگاه قادر می باشد بر روی قطعه مونتاژ شده‚ تست کشش را نیز انجام دهد و پارامتر‌های مونتاژ‚ نظیر حداکثر نیرو‚ حداکثر کشش و نمودارهای پرس وکشش برحسب مکان‚ نمایان سازد. نیرو و سرعت با استفاده از PLC و اجرای منطق PID برروی Proportional Valve کنترل می گردد. از ویژگیهای این سیستم امکان تهیه گزارشات در فرمت Excel برای امور مهندسی وتولید می باشد. دراین پروژه از PLC مدل CQM۱H و نرم افزار مونیتورینگ Cx-Supervisor استفاده شده است.

در این پروژه اتوماتیک کردن دستگاه تست شیشه بالا‌بر پژو ۲۰۶ انجام شده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت طراحی و مهندسی شهاب شمس

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از اجرای این پروژه اتوماتیک کردن دستگاه تست شیشه بالا‌بر پژو ۲۰۶ می باشد. کنترل دستگاه طراحی شده توسط یک دستگاه PLC و یک عدد HMI می باشد و خطاها توسط HMI نشان داده می شوند. تست این قطعات توسط مقدار جریان مصرفی موتور و زمان حرکت موتور انجام می پذیرد و این دو پارامتر یعنی جریان مصرفی موتور و زمان حرکت آن در سیستم HMI نشان داده می شود.

در این پروژه خط مونتاژ بدنه ریو اتوماتیک شده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت مهندسی توسعه سایپا(سیکو)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در سیستم مذکور بدنه خودرواز EMS تحویل گرفته شده وبر روی کانوایر زمینی قرار داده میشود تا عملیات صافکاری و کنترل نهایی بر روی بدنه خودرو انجام پذیرد. در انتهای خط بدنه توسط یک سنکرونایزر از روی کانوایر برداشته میشود تا به سالن رنگ منتقل گردد. کنترل کلیه مراحل فوق توسط PLC مدل CS۱ انجام می‌گیرد. در این سیستم کنترل از HMI جهت مونیتورینگ و Inverter برای کنترل دور موتورهای AC استفاده شده است.

عملیات انتقال و مونتاژ تجهیزات بدنه کامیون ۴۳۰ کنترل می شود.

شرکت طرف قرارداد : شرکت مهندسی توسعه سایپا(سیکو)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در سیستم مذکور بدنه خودرواز سالن رنگ توسط یک AFM تحویل گرفته شده وبر روی کانوایر زمینی قرار داده می‌شود تا عملیات مونتاژ تجهیزات بر روی بدنه خودرو انجام پذیرد. در انتهای خط‚ بدنه توسط یک AFM دیگر از روی کانوایر برداشته می‌شود و بعد از مونتاژ قطعات زیرین‚ بدنه بر روی Transfer Car قرار داده می‌شود تا به بخش مونتاژ شاسی منتقل گردد. کنترل مراحل ذکر شده توسط PLC مدل CS۱ ساخت شرکت Omron انجام می‌گیرد. در این سیستم از HMI جهت مونیتورینگ و Inverter برای کنترل دور موتورهای AC استفاده شده است.

تست وزنی قطعات هدف اصلی این پروژه می باشد.

شرکت طرف قرارداد : شتاب کار

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در سیستم فوق محدوده وزنی خاصی توسط کاربر روی نمایشگر مشخص می‌گردد و چنانچه وزن قطعه در رنج تعیین شده باشد پروسه ادامه می یابد و در غیر این صورت بر روی HMI علا‌مت NOT OK مشخص می‌گردد. این دستگاه قابلیت ذخیره ۱۰۰ رنج از پیش تعیین شده را دارد و به علا‌وه کاربر می تواند از طریق HMI رنج مطلوب را وارد نماید. دقت دستگاه پنج گرم بوده و از PLC مدل CPM۲A به همراه نمایشگر NT۱۱S و یک نمایشگر K۳NV استفاده شده است.

اتوماسیون کامل خط تولید اتومبیل زانتیا محصول شرکت سیتروئن فرانسه

شرکت طرف قرارداد : سایپا

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از انجام این پروژه‚ اتوماسیون کامل خط تولید اتومبیل زانتیا محصول شرکت سیتروئن فرانسه و خط جدید ساخت و مونتاژ اتومبیل پراید بوده است . کلیه مراحل طراحی‚ ساخت و اجرای مجموعه کامل خط تولید شامل بخش مکانیک و الکتریکال توسط شرکت سایپا و شرکتهای داخلی انجام پذیرفت و شرکت پایکار بنیان نیز وظیفه طراحی‚ ساخت‚ برنامه نویسی PLC و راه اندازی ۳۸ سلول کنترل را با استفاده از تجهیزات Omron عهده دار بود. کلیه تجهیزات الکتریکی استفاده شده در این پروژه نظیر ادوات ابزار دقیق‚ PLC ها ‚ سنسورها‚ رله‌ها‚ کنتاکتورها‚ Inverter ها تماماً از محصولا‌ت شرکت Omron می باشند و از سیستم شبکه های صنعتی Omron جهت ارتباط بین PLC های هر تابلو و همچنین ارتباط با سیستم SCADA محصول Omron جهت Monitoring استفاده شده است.

در این پروژه فرآیند انتقال بدنه ها در هفت ایستگاه کنترل می گردد.

شرکت طرف قرارداد : سایپا

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از انجام این پروژه‚ کنترل Transfer Car در هفت ایستگاه می باشد. حرکت Transfer Car هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک قابل کنترل است و موقعیت Transfer در هر لحظه توسط سیستم کنترل قابل شناسایی می‌باشد. در این سیستم سعی شده است که نحوه راه اندازی Transfer Car بهینه شود و از مراحل کاری پیچیده جهت راه اندازی صرفنظر گردد. سیستم کنترل در این پروژه PLC مدل CQM۱ می باشد.

اتوماسیون کامل خط تولید شیشه بالابر خودرو ۲۰۶

شرکت طرف قرارداد : شرکت شهاب شمس

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در پروژه فوق توسط PLC کل خط تولید شیشه بالا‌بر که شامل ۳۰ ایستگاه می باشد کنترل می گردد. از این ۳۰ ایستگاه ۷ ایستگاه‌‚ ایستگاه کاری هستند و بقیه ایستگاهها صرفاً Transfer را انجام می‌دهد. در ۵ ایستگاه مونتاژ انجام شده و شیشه بالا‌بر درب راست و چپ تفکیک می گردند. در ۲ ایستگاه آخر عملیات Testانجام می‌گردد و در صورت مشاهده اشکال قطعه به خط تولید جهت رفع اشکال باز گردانده می‌شود.

پیمایش به بالا