صنایع پتروشیمی

شرکت پایکار بنیان صنعت

پروژه های اتوماسیون صنعتی در صنایع پتروشیمی

در این پروژه سیستم کنترلی ATS با تجهیزات امرن پیاده سازی شده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت جابون (شرکت ملی گاز ایران)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه شامل دو Main Bus ‚ یک Emergency Bus و دو Bustieمی‌باشد. در حالت اتوماتیک هر گاه یکی از Bus های اصلی قطع شود‚ Bus دیگر Feeder های خروجی را تغذیه می‌کند‚ هر گاه هر دو Bus قطع شود Emergency Bus وظیفه تغذیه Feeder ها را به عهده می گیرد. این پروسه که ATS نام دارد توسط PLC مدل CQM۱H کنترل می‌گردد.

در این پروژه سیستم PDCS بخش LV الفین دهم در عسلویه توسط تجهیزات امرن به صورت کامل اجرا شده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت جابون (الفین دهم)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

پروژه فوق شامل سه بخش مجزا می باشد. هر بخش به طور جداگانه توسط PLC مدل CJ۱ کنترل می‌گردد. بخش یک دارای یک سوئیچ گیر بوده که شامل دو Incoming‚ یک دیزل ژنراتور و دو Bustie و ۸ عددFeeder می‌باشد که پروسه‌های ATS(Automatic Transfer System) ‚Restarting‚ Load shedding در این بخش کنترل می‌شوند. بخش دو دارای یک سوئیچ گیر بوده که شامل دو Incoming و یک Bustie می باشد و پروسه ATS را شامل می‌باشد. بخش سه دارای یک سوئیچ گیر بوده که شامل دو Incoming و یک Bustie و ۴۸ عدد Feeder می‌باشد و پروسه ATS,Restarting ‚ Load shedding در آن کنترل می شود. PDCS مذکور بر روی سیستم MV(Medium Voltage) ‚ LV(Low voltage) پروژه الفین نهم واقع در عسلویه اجرا شده است.

در این پروژه سیستم PDCS بخش LV الفین نهم در عسلویه توسط تجهیزات امرن به صورت کامل اجرا شده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت جابون

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

سیستم کنترل مورد استفاده در این پروژه PLC مدل CS۱ می‌باشد. سیستم شامل دو عدد سوئیچ گیر بوده‚ که سوئیچ گیر شماره یک شامل دو Incoming و یک دیزل ژنراتور و دو Bustie و ۷۶ عدد Feeder می‌باشد. سوئیچ گیر شماره دو شامل دو Incoming و یک Bustie و ۶۲ عدد Feeder می باشد. پروسه های ATS(Automatic Transfer System) و Restarting از Semi Automatic Transfer بطور کامل توسط PLC کنترل و اجرا می‌گردد. PDCS مذکور بر روی سیستم MV(Medium Voltage) ‚ LV(Low voltage) پروژه الفین نهم واقع در عسلویه اجرا شده است.

پیاده سازی سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه تقویت فشار گاز تبریز

شرکت طرف قرارداد : شرکت ملی گاز

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

ایستگاه تقویت فشار گاز تبریز جهت صادرات گاز ایران به ترکیه ایجاد شده تا با افزایش فشار گاز افت فشار در نواحی شمال غربی را توسط توربو کمپرسور گازی جبران نماید. هدف از این پروژه کنترل کلیه Valveهای موجود در خط و کنترل پروسه های NSD و ESD ایستگاه و همچنین کنترل Heater ها بوده است. همچنین این پروژه شامل یک سیستم مانیتورینگ می باشد که وضعیتValve ها توربو کمپرسورها و دیگر پارامترهای آنالوگ پروسه های NSD و ESD را نمایش میدهد و دارای یک سیستم مدیریت آلا‌رم می‌باشد. همچنین در سیستم SCADA – SCS مذکور سطوح دسترسی مختلفی برای افراد ایجاد شده است..

در این پروژه جریان نفت خط لوله کنترل و ردیابی می شود.

شرکت طرف قرارداد : شرکت ملی نفت ایران

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از این پروژه کنترل جریان نفت (خط ۲۰ اینچ) از واحد بهره برداری منصوری به تلمبه خانه اهواز به همراه مونیتورینگ و آنالیز متغیرهای سیال می بود. رد یابی PIG Signaler و همچنین کنترل MOV ها برای تنظیم جریان نفت از اتاق کنترل صورت می گیرد. اطلاعاتی که از ابزار دقیق (ترانسمیتر ها) ارسال می شود در اتاق کنترل برحسب ساعت و تاریخ ثبت شده و آنالیز می شوند. کلیه سیگنالهای ابزار دقیق توسط Barrier به سیستم کنترل منتقل می شوند. سیستم کنترل مورد استفاده PLC سری ( CS۱D(Redundant و سیستم مونیتورینگ NS از شرکت امرن می باشند.

کنترل فرآیند تامیین برق اضطراری با تجهیزات امرن.

شرکت طرف قرارداد : امور خطوط لوله گاز فارس

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

دفتر مرکزی شرکت امور خطوط لوله گاز فارس واقع در شیراز جهت تامین برق اضطراری این واحد از دو دستگاه ژنراتور بهره می گیرد. هنگام قطع برق شهر ابتدا یک ژنراتور وارد مدار گردیده و در صورتی که به تنهایی توان پاسخگویی شبکه داخلی را نداشته باشد ژنراتور دیگر نیز وارد مدار می شود و قبل از اتصال هر دو ژنراتور به BUS دو ژنراتور با یکدیگر سنکرون می‌شوند. کلیه عملیات توسط سیستم PLC و با استفاده از HMI نصب شده کنترل و هدایت می گردند.

جایگزینی تجهیزات کنترلی دستگاه Rotary Valve با تجهیزات شرکت امرن.

شرکت طرف قرارداد : صنایع شیمیایی ایران- اصفهان

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

از این دستگاه برای ساخت ماده اولیه شوینده ها استفاده می شود و دارای ۲۴ ساعت کاری می‌باشد. این دستگاه که به منزله قلب تولید کارخانه محسوب می شود توسط یک PLC ساخت شرکت Texas Instrument کنترل می‌گردید که نهایتا با سیستمهای کنترل امرن جایگزین گردید

فرایند کامل ساخت و مانیتورینک سیستم PDCS توسط تجهیزات امرن

شرکت طرف قرارداد : شرکت انرشیمی

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

پروژه فوق سیستم PDCS(Power Distribution Control System) می‌باشد. که شامل سه Substation بوده و هر کدام توسط یک سیستم کنترل (PLC) از نوع Redundant مدل CS۱D کنترل می‌گردند و هر سه Substation توسط شبکه Ethernet با یکدیگر ارتباط دارند. کنترل کلی پروسه توسط سیستم مانیتورینگ و با استفاده از نرم افزار CX-Supervisor انجام می‌پذیرد. در سیستم مانیتورینگ PDCS شمای کلی Plant و تمامی Substationها و همچنین تمامی پارامترهای مربوط به سوئیچ گیرها و کلیدها نمایش داده می‌شوند و همچنین کنترل و فرمان دادن به سیستم نیز از طریق مانیتور امکان پذیر می‌باشد. پروسه‌های مختلف سیستم توزیع برق شامل Desired Power Failure, Load Shedding ,ATS, Power Retrive, Undesired Power Failure, در این پروژه دیده شده و کنترل می‌شود. در هنگام Undesired Power Failure, Desired Power Failure با آوردن ژنراتور در سرویس از بی برق شدن Plant جلوگیری می‌شود و در , Power Retrive کل Plant می‌تواند به وضعیت قبلی ( قبل از Power Failure ) برگردد. سیستم کنترلی پروژه بدین ترتیب است که از تمامی وضعیت های موجود کلیدها نمونه برداری کرده و این وضعیت را ذخیره می‌کند و از طریق مانیتور این وضعیت در هنگام Retrive شدن نمایش داده می‌شود .

در این پروژه سیستم تهویه مطبوع اتاقهای DCS الفین هفتم در پتروشیمی مارون به صورت اتوماتیک درآمده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت اتمسفر(الفین هفتم پتروشیمی مارون)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از این پروژه تامین تهویه مطبوع اتاقهای مختلف از جمله اتاق تجهیزات DCS می باشد. این پروژه مجموعاً از ۴ تابلوی مجزا تشکیل شده است و در هر تابلو تمامی عملیات جمع آوری سیگنال های آنالوگ ودیجیتال و پردازش آنها توسط PLC صورت می‌پذیرد. جهت نمایش پارامترهای قابل تنظیم و آلا‌رم های موجود در سیستم و سایر موارد در هر تابلو از یک عدد نمایشگر مدل NT ۶۰۰S استفاده شده است.

در این پروژه طراحی و ساخت سیستم کنترلی PDCS به صورت کامل توسط تجهیزات شرکت امرن انجام گرفته است.

شرکت طرف قرارداد : پتروشیمی پارس

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

سیستم کنترل پروژه مذکور PLC مدل CS۱D با قابلیت Redundancy می باشد و جهت مانیتورینگ سیستم از یک کامپیوتر صنعتی(IPC) با قابلیت نصب روی درب تابلو مدل NSA۱۲ شرکت امرن استفاده شده است. سیستم مورد کنترل شامل دو عدد کلید یکی MV و دیگری LV می باشد که کلید MV شامل دو عدد INCOMING و یک عدد BUS-TIE و کلید LV شامل دو عدد INCOMING و دوعدد BUS-TIE و یک عدد دیزل ژنراتور می باشد. فرایند ATS(Automatic Transfer System) و حالت Manual روی سیستم به طور کامل توسط PLC کنترل و اجرا می گردد. در سیستم مانیتورینگ شمای کلی کلیدها و تمامی پارامترهای مربوط به آنها نمایش داده می‌شوند. همچنین کنترل و فرمان دادن به سیستم نیز از طریق مانیتور امکان پذیر می‌باشد. آلارم ها توسط سیستم مانیتورینگ ثبت می شود.

فرآیند ذخیره مواد در سیلوها و انبارها به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود.

شرکت طرف قرارداد : پارس صنعت (پتروشیمی رازی)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه شامل کنترل ذخیره مواد در سیلوها و انبارها و ارسال مواد به واحد های مربوطه و زمانبندی حرکت نوار نقاله ها همراه با اعمال حفاظتهای لا‌زم در صورت بروزخطا می باشد. سیستم کنترل با استفاده از PLC مدل CQM۱ انجام می‌پذیرد.

پیمایش به بالا