دوره های آموزشی

دوره های آموزشی اتوماسیون صنعتی

دوره های آموزشی شرکت پایکار بنیان صنعت در شاخه های زیر تقسیم بندی می شوند:

دوره های آموزشی PLC

دوره های آموزشی INVERTER

دوره های آموزشی HMI

دوره های آموزشی SERVO

دوره های آموزشی SENSOR

دوره های آموزشی FIELD BUS

دوره های آموزشی RFID

درخواست دوره آموزشی

شما می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات و درخواست دوره آموزشی خود را برای ما ارسال نمایید.

فرم درخواست دوره آموزشی
پیمایش به بالا