سایر صنایع

شرکت پایکار بنیان صنعت

پروژه های اتوماسیون صنعتی در سایر صنایع دیگر

پروسه برش فوم با استفاده از تجهیزات شرکت امرن به صورت اتوماتیک در آمده است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت ایران اشبنت

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در این پروژه از کنترل کننده منطقی سری CQM۱H-CPU ۵۱ شرکت امرن برای کنترل بخش‌های مختلف دستگاه استفاده شده است. برای اطلاع از محورهای x , y , z دستگاه و کنترل موتورهای مربوطه (برای تنظیم موقعیت میز و تیغه برش) از سه عدد انکودر که به درگاه High speed ورودی PLC متصل می‌باشند، استفاده شده است. همچنین برای سادگی کاربری دستگاه و نمایش وضعیت کاری (موقعیت میز و تیغه، تعداد و نوع بلوک‌های تولید شده تا یک ماه گذشته و …) از HMI مدل NS-۸ شرکت امرن استفاده گردیده است. حفاظت کلیه ادوات کنترلی در مقابل الکتریسیته ساکن تولید شده در هنگام برش فوم از خصوصیات اصلی تابلوی نصب شده می باشد.

اتوماسیون کامل فرایند شتشوی ماشینهای شیر

شرکت طرف قرارداد : صنایع شیر پگاه زنجان

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه به منظور اتوماتیک کردن شستشوی ماشینهای حمل شیر انجام گرفت. به گونه ای که شستشوی ماشینها در سه مرحله انجام می پذیرد. ابتدا تانکر ماشینها توسط آب گرم سپس توسط سود و در آخر توسط آب سرد به صورت اتوماتیک شستشو می‌گردد. در این پروسه از PLC مدل CPM۲A و HMI مدلNT۳۰ با قابلیت Touch Screen استفاده گردیده است.

اتوماتیک کردن خط تولید لوله های پروپیلن با استفاده از تجهیزات امرن و شبکه صنعتی MODBUS

شرکت طرف قرارداد : آریا کاوان قشم(لوله آک)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه مربوط به کنترل خط تولید لوله های پروپیلن‚ شامل ۲ واحد اکسترودر می‌باشد. هر کدام از این خطوط شامل ۹ Zone حرارتی هستند. کنترل ناحیه های حرارتی توسط Temperature Controller ها انجام می‌گردد که در مجموع برای هر دو خط تولید از ۱۸ عدد T.C. استفاده شده است و ارتباط آنها ازطریق شبکه Modbus ایجاد شده است. در هر خط پمپهای وکیوم وجود دارند که کنترل مقدار وکیوم توسط اینورتر و از طریق شبکه Modbus انجام می‌گردد. همچنین از سنسورهای Omron جهت کنترل فشار هوای پنوماتیک در قسمت برش لوله‚ سنجش سطح و تشخیص خمیدگی در لوله استفاده شده است. در این پروژه ازPLC مدل CJ۱M و دو سیستم مانیتورینگ (سیستم HMI مدل NS بر روی تابلو و سیستم مانیتورینگ CX-Supervisor در اتاق کنترل مرکزی) استفاده شده است.

این پروژه مربوط به کنترل خط تولید لوله های پروپیلن است که شامل دو واحد اکسترودر می باشد که هر کدام از این واحدها شامل ۹ ناحیه حرارتی است.

شرکت طرف قرارداد : شرکت آریا کاوان قشم

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

اکسترودر هر یک از ۹ منطقه حرارتی از مرحله پیش گرم تا مرحله نهایی ، با استفاده از ۱۸ کنترل کننده حرارت امرن (E۵CN) کنترل میشوند . استفاده ازکنترلرهای حرارت درکیفیت محصول نهایی و در بهینه سازی مصرف انرژی تاثیر فراوانی دارد. برای سادگی کار اپراتور ها با استفاده از PLC-CJ۱M و HMI-NS۵ کلیه دما ها درHMI نصب شده برروی درب تابلو مونیتور شده و امکان تغییر مقادیر (SET POINT) نیز داده شده است . تنظیم فشار خلا موجود نیز فقط با دادن میزان آن در HMI ، بصورت اتوماتیک و با استفاده از Freq. Inverter و لوپ کنترلی PID انجام میشود. در انتهای خط سیستم برش نیز با استفاده از PLC و سنسور مربوطه طول لوله راکنترل کرده و به میزان دلخواه برش میزند. با استفاده ازسیستم مونیتورینگ CX-Supervisor نصب شده بر روی کامپیوتر، مسئول تولید میتواند کلیه اطلاعات مورد نیازرا در اتاق کنترل نظارت و ذخیره نماید.

در این پروژه تعویض موتورهای DC با SERVO MOTORهای امرن به منظور افزایش سرعت و دقت فرآیند انجام گرفته است..

شرکت طرف قرارداد : شرکت ایران یاسا (تایر و رابر)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه به منظور نوسازی سیستم کنترل خط بیدوایر صورت پذیرفته است. در سیستم قبلی تغذیه Wire‚ با اندازه قابل تنظیم‚ توسط موتور DC‚ انجام می‌گردید. اما در سیستم جدید از Servo موتور همراه با PLC مدلCPM۲A جهت بهبود دقت و سرعت استفاده شده است.

اتوماسیون کنترل برش ورقه های ترانس با دقت و سرعت بالا‌ و اندازههای دلخواه و قابل تنظیم

شرکت طرف قرارداد : شرکت ترانسفورماتور صنعت ری

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

وظیفه سیستم اتوماسیون این دو دستگاه‚کنترل برش ورقه های ترانس با دقت و سرعت بالا‌ می‌باشد. دستگاه تک محصوله پرس ۲۵ تن‚ ورقه ترانس را با اندازه های دلخواه وقابل تنظیم‚ و دقت یک دهم میلی متر و سرعت ۵۰ ضرب در دقیقه برش می زند. دستگاه اشتانس‚ یک سیستم دو محصوله با سیستم برش هیدرولیکی است. این دستگاه ورقه ترانس را با اندازه دلخواه و قابل تنظیم‚ با دقت سه دهم میلی متر وسرعت ۵۰ ضرب در دقیقه برش می زند. لا‌زم به ذکر است در سیستمهای فوق از PLC مدل CPM۲A و HMI مدلNS۵ و جهت فید کردن ورق از Servo Motor استفاده شده است.

عملیات کشت باکتری که شامل پروسه های کنترل دما و فشار و… به صورت اتوماتیک انجام می گردد.

شرکت طرف قرارداد : شرکت زیست فن صنعت تک

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در این سیستم طبق پروسه‌ای خاص‚ عملیات کشت باکتری در ظرفی مخصوص انجام می‌پذیرد. کلیه عملیات کنترل دما‚ کنترل فشار مخزن اصلی و نیز کنترل دور هم‌ ‌زن بصورت آنالوگ توسط PLC انجام می‌گردد. همچنین عملیات کنترل پروسه از طریق فرمان PLC به شیرهای مربوطه صورت می‌گیرد‚ کلیه ادوات کنترل و درایو از محصولا‌ت شرکت امرن می‌باشد. همچنین یک عدد HMI از نوع NS۱۰ در این سیستم وجود دارد که این امکان را برای اپراتور فراهم می‌نماید تا تنظیمات و تغییرات لا‌زم را براحتی انجام دهد.

ایجاد و اندازه گیری دامنه و فرکانس موج سینوسی در آب توسط تجهیزات امرن

شرکت طرف قرارداد : مرکز تحقیقات آب

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه به منظور انجام تحقیقات بر روی موج آب توسط مرکز تحقیقات آب تعریف شده است. با حرکت سینوسی یک Gate توسط Servo Motor موج سینوسی در سطح آب ایجاد می شود. کنترل حرکت Gate توسط PLC بوده و مقادیر دامنه و فرکانس موج توسط نرم افزار مانیتورینگ ( Supervisor) قابل تغییر می‌باشند. همچنین شکل موج سینوسی و مکان دقیق Gate نیز در نرم افزار SCADA نمایش داده می شود.

اجرای سیستم کنترلی PMS جهت کنترل پستهای LV و MV

شرکت طرف قرارداد : شرکت آناتا

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در این پروژه ‚ کنترل کامل پستهای MV و LV و برق اضطراری کارخانه آناتا توسط PLC مدل CQM۱H انجام می پذیرد در واقع مدیریت پست و کنترل اینتر لا‌کهای لا‌زم جهت قطع و وصل کلیدهای برق در اختیار PLC می باشد.

سیستم تست قدیمی آلتراسونیک با سیستم جدید امرن تعویض گردیده است.

شرکت طرف قرارداد : لوله و پروفیل سدید

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

ایستگاهZF۸ تست اولتراسونیک را برروی لوله های تولید شده انجام می‌دهد. به جهت بهینه سازی عملکرد این ایستگاه‚ سیستم قدیمی تست اولتراسونیک با سیستم اولتراسونیک Starmans جایگزین گردید. لذا جهت ایجاد هماهنگی بین سیستم کنترل خط با سیستم تستStarmans ، PLC قدیمی AEG با PLC مدل (CS۱) تعویض گردید و کلیه عملیات جابه جایی لوله و تنظیم حرکت اسپیرال برای تست اولتراسونیک توسط این PLC کنترل می‌گردد.

این پروژه در برگیرنده فرآیند تست ابعاد چرخ دنده گیربکس خودرو می باشد.
شرکت طرف قرارداد : نیرو محرکه

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف ازاین پروژه تست ابعادی چرخ دنده گیربکس خودرو میباشد، که توسط سیستم Vision به همراه PLC سری CJ۱M شرکت امرن تحقق یافته است. در این پروژه جهت ثبت و مونیتورینگ اطلاعات قطعات از یک HMI سری NS۱۰ استفاده شده است.

فرآیند تصفیه پسابهای صنعتی نیروگاه به صورت اتوماتیک در آمده است.

شرکت طرف قرارداد : تهران زیست

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از این پروژه تصفیه پسابهای صنعتی است که طی پروسه ای پیچیده عملیات صورت می پذیرد. در طی این پروسه پسابها از خطوط ویژه‌ای عبور کرده و در مخازن خاص‚ عملیات متفاوتی بر روی آنها صورت می پذیرد و نهایتاً هدف اصلی‚ تنظیم PH در سطح معین با تزریق اسید و باز مناسب‚ در زمان مناسب می‌باشد. کنترل این خط توسط یک عدد PLC مدل (CJ۱) صورت می پذیرد و همچنین برای کنترل پارامترهای مختلف از یک عدد نمایشگر HMI مدل (NT۲S) نیز استفاده شده است.

مکانیزه کردن حرکت قطعات در طول ۱۷ ایستگاه در خط تولید رنگ ACC

شرکت طرف قرارداد : شرکت تدبیر رنگ تهران

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

خط رنگ ACC یکی از انواع خط رنگهایی است که در صنعت جهت رنگ آمیزی قطعات صنعتی به کار می رود در این پروژه دو دستگاه جرثقیل سقفی قطعات مورد نظر را در طول ۱۷ ایستگاه که شامل ۱۵ وان است جابجا می‌کنند و زمان توقف قطعات در وانها از طریق نرم افزار مانیتورینگ به سیستم داده می‌شود. در این پروژه از PLC مدل CJ۱ استفاده شده است.

اتوماسیون کامل دستگاه تولید Sanitary Papers برای اولین با در ایران با استفاده از تجهیزات شرکت امرن.

شرکت طرف قرارداد : گروه صنعتی مبارک (لطیف گستر دیبا)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از انجام این پروژه اتوماسیون کامل دستگاه تولید Sanitary Papers می باشد. کلیه مراحل سیستم های کنترل الکتریکال شامل طراحی، نصب، برنامه نویسی و راه اندازی توسط شرکت PBS Co. انجام گرفته است. کنترل این سیستم بر مبنای PLC و Motion Controller میباشد. در این پروژه از PLC سری CJ۱G استفاده شده است. به دلیل اینکه در این نوع ماشینها کنترل سرعت و مکان با ید از دقت بالایی برخوردار باشد، از ۳۰ عدد Servo درایور به همراه ۱۸ عدد فرکانسی اینورتر که توسط شبکه MECHATROLINK-II و همچنین شبکه Modbus-RTU با هم در ارتباط هستند، استفاده شده است. برای مونیتورینگ سیستم از یک HMI سری NS۱۲ استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از سنسورها در سطح فیلد ازRemote I/O و شبکه DeviceNet استفاده شده است. لازم به ذکر است که کلیه قطعات والمانهای کنترلی استفاده شده از محصولات شرکت امرن میباشند.

سیستم تولید دوکهای ریسندگی و تا کردن نخ به صورت خودکار

شرکت طرف قرارداد : شرکت نساجی آورد بافت

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

این پروژه‚ اتوماسیون تولید دوکهای ریسندگی و دولا‌ کردن نخ یک لا‌یه می باشد که مجموعا شامل ۶ خط می باشد و هر دو خط به وسیله یک PLC کنترل می شوند. در این پروسه نخهای خام یک لا‌ وارد ماشین شده و پس از طی یک سری مراحل‚ نازک شده و سپس نخ نازک شده در صورتی که هیچگونه خرابی (گرهو پارگیو…) نداشته باشد دولا‌ شده و بر روی دوکهای مخصوص پیچیده می شود. مقدار نخی که باید به دور دوک پیچیده شود از طریق یک نمایشگر قابل تنظیم است.

پروسه تست کردن محل جوش لوله با استفاده از سنسور ویژه امرن

شرکت طرف قرارداد : لوله و پروفیل سدید

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

شرکت لوله و پروفیل سدید تولید کننده لوله های انتقال آب و گاز می باشد. لوله های فوق در کارخانه جوش داده شده و در ایستگاهZF۶ کیفیت جوش لوله های گاز توسط اشعه X کنترل می گردد. ایستگاه ZF۶ شامل یک واگن متحرک می باشد که لوله های مزبور بر روی واگن سوار می شوند و توسط اشعه X کیفیت جوش لوله‌ها کنترل می‌گردد. در هنگام تست‚ نازل اشعه x می بایست مسیر خط جوش را دنبال کند و لذا مکان لوله ها مرتباً توسط Vision بررسی وMonitor می‌گردد. و سیگنالهای وضعیت بهPLC ارسال می شود و PLC فرمانهای چرخشی و خطی لا‌زم را برای حرکت اسپیرال صادر می کند. میزان انحراف خط جوش از مسیر اسپیرال حداکثر۳cm می باشد در این پروژه ازPLC مدل CQM۱H استفاده شده است.

سیستم ثبت و پردازش اطلاعات الکترو موتورهای نیروگاه با استفاده از نرم افزار CX-Supervisor که کمک شایانی در ارائه بهتر خدمات PM می نماید.

شرکت طرف قرارداد : شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب – نیروگاه آبادان

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در سیستم مذکور اطلاعات مربوط به کارکرد الکترو موتورهای نصب شده در کل نیروگاه جمع آوری و ثبت می گردند. در سیستم پیشنهادی از شبکه اترنت موجود در سطح کارخانه استفاده شده است و این امکان به کاربران داده شده است که در هر مکان از کارخانه امکان دسترسی به اطلاعات موجود باشد. جهت مونیتور نمودن و همچنین محاسبه کارکرد هر یک از الکترو موتورها جهت امور تعمیر و نگهداری بنا به درخواست کارفرما در فاز اول دو واحد اسکادا از شرکت امرن به نام CX-Supervisor استفاده شده است که در صورت نیاز به هر تعداد قابل افزایش می باشند. مدول های جمع آوری اطلاعات از شرکت فونیکس سری Inline می باشند که قابل توسعه با کمترین هزینه نرم افزاری برای انواع سیگنالهای مورد استفاده در صنعت می باشند.

فرآیند تنظیم دمای کوره حرارتی با استفاده از کنترلر دمای امرن انجام می شود.

شرکت طرف قرارداد : شرکت آلومینیوم پارس

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در سیستم مذکور آلومینیوم در کوره حرارتی تا دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد طی منحنیهای خاص دمایی بمدت ۲۴ ساعت جهت نورد گرم آماده می‌گردد. برای ایجاد حرارت در کوره از ۳۲عدد هیتر الکتریکی استفاده می‌شود وکنترل عملکرد آنها توسط PLC از نوع CJ۱ انجام می گردد. دراین پروژه برای کنترل دما از دوکنترلر سری E۵AK ساخت شرکت امرن استفاده شده است.

سیستم جداسازی درپوشهای دفرمه با استفاده از توانمندی سیستم کنترلی VISION

شرکت طرف قرارداد : شرکت سرین آپ (آذر کپ)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در سیستم مذکور درپوشهای رنگی PET پس از تولید توسط یک سیستم پردازش تصویر رنگی از نظر شکل ظاهری و فرم لبه های آن به طور جداگانه بررسی شده و در صورت وجود هر گونه اشکال از خط تولید خارج می گردند. بخش پردازشگر با اتصال به یک PLC و نمایشگر مربوطه با سرعت بسیار بالا‌ (ده درپوش در ثانیه) وضعیت درپوش را به PLCمنتقل نموده و PLC در صورت وجود اشکال فرمان Reject را در محل مورد نظر صادر می‌نماید. با استفاده از نمایشگر (HMI) قابلیت انتخاب رنگ درپوش و همینطور ثبت اطلا‌عات مربوط به تعداد کل تولیدی و تعدادReject ها نیز میسر می باشد.

کنترل دمای کوره های پخت PVC با استفاده از سیستم SERVO شرکت امرن به صورت بسیار دقیق انجام می شود.

شرکت طرف قرارداد : شرکت ساسان

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

جهت پخت مواد PVC مورد استفاده در تشتک نوشابه از کوره های خاص استفاده می گردد و حرارت کوره توسط یک شیر که محرک آن سرو موتور می باشد‚ تغییر می کند. برای تنظیم این گونه سروموتورها و در نهایت کنترل حرارت کوره از تجهیزات ویژه ای در این پروژه استفاده شده که با توجه به پیچیدگی سیستم حرارتی کوره‚ دمای تنظیمی با دقت بسیار بالا‌یی کنترل می گردد. این سیستم برای پنج کوره مستقل نصب گردیده که همگی با استفاده از شبکه RS۴۸۵ به یکدیگر و در نهایت به اطاق کنترل و کامپیوتر مرکزی متصل می باشند و اپراتور مرکزی با استفاده از PC توانایی رویت اطلا‌عات و تنظیم تمامی پارامترهای کوره را در هر لحظه دارا می‌باشد. با استفاده از سیستم مونیتورینگ‚ امکان ثبت اطلا‌عات و ترسیم منحنی حرارتی برای هر یک از کوره ها به طور جداگانه در کامپیوتر مرکزی میسر می‌باشد.

با اجرای این سیستم به کمک شمارش پوکه در ابتدا و انتها خط پر کردن آمپول تعداد آمپولهای خراب یا شکسته مشخص می شود.

شرکت طرف قرارداد : شرکت دارو پخش

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از این پروژه شمارش تعداد پوکه های آمپول در ابتدای یک خط Filling قبل از پر شدن و مقایسه آن با تعداد پوکه های سالم و پر شده در انتهای خط برای تشخیص تعداد آمپولهای خراب یا شکسته می باشد. کلیه اطلا‌عات آماری و گرافهای مربوط توسط PLC و سیستم مانیتورینگ ثبت و نشان داده می شوند. از مشخصات بارز این سیستم سرعت بسیار بالا‌ی خط تولید و همچنین قابلیت CIP کلیه سنسورها و ادوات بکار برده شده در محیط Clean Room می باشد.

تعویض موتورهای DC با موتورهای AC که تنظیم دور آنها از طریق اینورتر انجام می گیرد که نقش بسزایی در کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری دارد.

شرکت طرف قرارداد : شرکت آیدانار

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از انجام این پروژه تبدیل موتورهای DC خط تولید فیلم PVC کارخانه آیدانار به موتورهای AC همراه با اینورتر می‌باشد به گونه‌ای که بتوان کلیه سرعت موتورهای موجود در خط را از طریق میز اپراتوری کنترل و یا سنکرون نمود. کنترل سیستم با استفاده از PLC مدل CJ۱ همراه با HMI مدل NT۳۰C انجام می پذیرد و ارتباط PLC با اینورتر‚ با استفاده از شبکه Modbus می‌باشد که نهایتا کلیه فرمانهای Start وStop و کنترل سرعت از طریق این شبکه ارسال و دریافت می‌گردد.

کنترل کیفی ترمز عقب با استفاده از سیستم Vision برای اولین باردر ایران

شرکت طرف قرارداد : شرکت آذین تنه

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

سیستم QC ترمز عقب، اولین دستگاه تست با سامانه Vision در ایران می باشد. در این پروژه شش قطعه نصب شده روی ترمز عقب بررسی شده و در صورت وجود هر گونه عیبی توسط Vision خطا روی نمایشگر نشان داده شده و ثبت می گردد. در صورت نداشتن هیچگونه نقصی، سالم بودن آن روی نمایشگر نمایش داده شده وپس از ثبت، بار کد مربوط به قطعه چاپ می شود. در این پروژه PLC سری CJ۱M و نوع نمایشگر NS۱۰ می باشد. برای HMI یک کارت ویدیو به منظور دیدن تصویر Vision نصب شده است. سنسورVision به کار رفته F۱۵۰-۳ می باشد. کلیه محصولات از شرکت امرن می باشند.

اتوماسیون فرآیند آماده سازی لوله های اسپیرال جهت اتصال و جوشکاری دقیق با استفاده از سیستم SERVO

شرکت طرف قرارداد : شرکت پورا نورد سپاهان

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

با استفاده از ماشین Beveling (ماشین پخ زن سر لوله) می‌توان لوله‌های اسپیرال را تا قطر ۱۲۰ اینچ پخ زده و سر لوله را جهت اتصال و جوش کاری آماده نمود. به واسطه دقت بسیار بالا‌ در هنگام براده برداری و همچنین شکل و ابعاد قسمت‌های براده برداری شده‚ کنترل دستگاه در تمامی حرکتها توسط سرو موتور انجام می پذیرد و داده‌های مورد نیاز توسط HMI به PLC انتقال یافته و پس از پردازش در PLC دستورات لا‌زم به سرو موتور اعمال می گردد.

اتوماسیون خط توزیع شیر با استفاده از شبکه صنعتی Modbus

شرکت طرف قرارداد : پارس صنعت (شرگت پگاه تهران)

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

هدف از اجرای این پروژه کنترل خط توزیع شیر می باشد .برای این منظور از یک PLC مدل (CJ۱ ) و سه عدد اینورتر ۲.۲Kw مدل MV استفاده شده که کنترل اینورترها از طریق شبکه Modbus صورت گرفته است و تمامی سیگنالهای لا‌زم از طریق این شبکه به اینورترها ارسال می شود وفیدبک های لا‌زم نیز دریافت می‌گردد.

کنترل دمای کوره های تولید آجر نسوز به صورت دقیق انجام می شود.

شرکت طرف قرارداد : شرکت کوره های صنعتی

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

کوره شاتل یکی از انواع کوره های صنعتی می‌باشد که جهت پخت آجرهای نسوز از طریق طی کردن یک منحنی دمایی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کوره از نوع بسته بوده و پروسه کنترل آن در مقایسه با سایر کوره ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. کنترل این کوره توسط یک عدد PLC و سیستم مانیتورینگ انجام می‌پذیرد و سیگنالها از طریق شبکه DeviceNet به PLC منتقل و عمل کنترل دما به صورت نرم افزاری با استفاده از منحنی حرارتی تعریف شده انجام می‌پذیرد.

پیاده سازی سیستم مانیتورینگ خط تولید شیر پاستوریزه

شرکت طرف قرارداد : پگاه زنجان

مجری پروژه : پایکار بنیان صنعت

در این پروژه با استفاده از سیستم Interbus ساخت شرکت Phoenix Contact دماهای مکانهای مختلف کارخانه شیر شامل پاستوریزاتورها‚ پلیت کولینگ‚ تانکها‚ سردخانه ها و حجم شیر تانکها که مجموعا حدود ۷۰ سیگنال آنالوگ را در بر می گیرد با استفاده از نرم افزار Cx-Supervisor نمایش و ثبت می گردد. در برنامه امکاناتی نظیر‚ دسترسی آسان به بخشهای مختلف کارخانه‚ نمایش آلا‌رمهای مختلف و نمایش آلا‌رمهای قبلی‚ تنظیم سطح و نمایش و ثبت اطلا‌عات به صورت نمودار و جدول Excel فراهم شده است.

پیمایش به بالا